Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường THCS Đông Phú; 

 

Ngày ban hành:
02/04/2021
Ngày hiệu lực:
02/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN TRỊ, BAN BIÊN TẬP WEBSITE TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ

Ngày ban hành:
02/04/2021
Ngày hiệu lực:
02/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BIỂU MẪU CNTT 

Ngày ban hành:
02/04/2021
Ngày hiệu lực:
02/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức thu học phí cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
19/07/2011
Ngày hiệu lực:
19/07/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ Về việc bãi bỏ, thay thế và bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
09/06/2010
Ngày hiệu lực:
09/06/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền dạy thêm học thêm địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành:
09/12/2009
Ngày hiệu lực:
09/12/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm
Ngày ban hành:
11/06/2007
Ngày hiệu lực:
11/06/2007
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website